​Professionel solafskærmning ude og inde siden 1946​

Akustikdæmpende duge

Solafskærmningssystemer og lydisolering med lydabsorberende tekstiler.

Download vores brochure her

Udover blænding- og varmebeskyttelse er akustikdæmpende egenskaber ligeledes en afgørende faktor ved indvendige tekstiler. Lyd-absorberende tekstiler reducerer efterklangstiden i rummet og sikrer, især inden for stemmens frekvensområde (20-20.000 Hz), en klar afgrænset lyd. Den indvendige solafskærmning er ligeledes en enkelt og hurtig løsning til at forbedre de akustiske forhold.

Den rigtige lyd - også på kontoret

Det er forståeligt nok helt essentielt, at sikre den rette rumakustik i både lydstudier, koncertsale og auditorier.

Rumakustikken på kontoret er dog også utrolig vigtig, da dårlige lydforhold påvirker medarbejdernes trivsel negativt.

Støj og forstyrrelser medfører reduceret effektivitet og overdrevet støj kan på længere sigt endda medføre varige høreskader i form af nedsat hørelse og tinitus. Lydabsorberende tekstiler reducerer efterklangstiden, og man opnår hermed en mere behagelig rumklang.

Klar og tydelig kommunikation

Kvaliteten af et rums akustik er hovedsagelig bestemt ud fra efterklangstiden. Baggrundsstøj bliver kastet tilbage fra de forskellige overflader i rummet og blander sig med de direkte lydbølger, især med stemmen der ligger i frekvensområdet 20-20.000 Hz. Et menneske finder generelt efterklangstider på mere end 1,2 sekunder meget ubehageligt. 

I modsætning til lydabsorberende overflader, såsom polstrede møbler og tæpper, bliver lydbølger kastet kraftigt tilbage, når de rammer hårde overflader som eksempelvis ruder, med en øget efterklangstid til følge. Her kan eksempelvis lyd-absorberende persienner skabe en god balance.

Effekten af lydabsorberende overflader bliver på tekstiler målt ud fra α-værdien. Den beskriver, hvor meget efterklangstiden bliver nedsat i forhold til størrelse på overfladen og afhængig af lydfrekvensen. Det relevante område er mellem 250-500 Hz i henhold til ISO 354. α-værdien 0,6 står for en høj grad af lydabsorption.

Lydoptimeret design

De viste designs har med en α-værdi på 0,6 en ekstrem høj lydabsorption samtidig med, at de opfylder alle øvrige krav til en effektiv solafskærmning. Resultatet er et rum fyldt med dagslys og en rolig og afslappende atmosfære - de bedste betingelser for mindre stress og en højere ydeevne.

Download vores brochure her

Den optimale løsning

Hver tekstiltype har særlige akustiske egenskaber. Målet er at sænke efterklangstiden til under 1,2 sekunder ved hjælp af lydabsorberende tekstiler, der samtidig dækker en tilstrækkelig stor overflade. 

Selv tekstiler med en høj grad af lydabsorption, kræver en vis overflade, for at opnå den fulde effekt. De akustiske egenskaber er forskellige i hvert rum alt afhængigt af forholdene. 

Vores indvendige solafskærmning kan derfor nemt efterfølgende justeres, så de passer til det enkelte rums akustik.​

Farvevarianter​

Vi gør opmærksom på, at en skærm eller et print ikke gengiver farverne helt korrekt.

Jyllands Markisefabrik A/S | +45 86 22 75 00 ​|​ adm@j-m.dk ​| Salg og service i hele landet |  Følg os på LinkedIn  

ARBEJDSMILJØ

Smiley tildelt af arbejdstilsynet for et godt og sikkert arbejdsmiljø.

GAZELLE 2019

Jyllands Markisefabrik har for 2. gang modtaget den eftertragtede Børsen Gazelle.